NLP står for NEURO-LINGVISTISK PROGRAMMERING (psykologi)

Navnet henviser til, at sindet oplever via sanserne og nervesystemet, at sindet bearbejder og udtrykker sig via tanker og sprog, og at det hele er bestemt af de erfaringer, den selvprogrammering, som vi har foretaget i løbet af vores liv.

 

Hvor stammer NLP fra:

Den psykologiske og pædagogiske metodik, som vi i dag kender som neuro-lingvistisk Programmering eller NLP, blev udviklet i midten af 70`erne i miljøet omkring University of California.

En sprogprofessor ved navn John Grinder og en psykologistuderende og datalog ved navn Richard Bandler startede den banebrydende forskning. Bandler og Grinder udviklede sammen med nogle af deres mest begavede elever en metodik, der satte dem i stand til at afdække de ubevidste sindsprocesser og adfærdsmønstre, som sætter nogle mennesker i stand til at være specielt velfungerende.

Ved at aflæse nogle ganske specielle aspekter af menneskers kropssprog, tonefald og talemåder, kunne man nu begynde at finde hemmeligheden bag stort set enhver form for naturtalent. Ikke alene kunne Bandler og Grinder afsløre disse velfungerende menneskers måde at tænke, føle, opfatte og handle på, de kunne også udvikle psykologiske og pædagogiske metoder, som sætter andre mennesker, som i starten ikke er naturtalenter, i stand til at opnå en tilsvarende livskvalitet eller nogle tilsvarende evner eller færdigheder.

Mange af de fascinerende og meget virkningsfulde terapeutiske og pædagogiske metoder, som NLP i dag indeholder, er netop blevet udviklet ved at studere geniale terapeuter, psykologer, lærere og disses mest ressourcefyldte klienter og elever. F. eks. er en stor del af NLP`s kommunikationsteorier og praktiske kommunikationsøvelser udviklet efter at Bandler og Grinder havde studeret både den verbale og nonverbale kommunikation hos genier, såsom familieterapeiten Virginia Satir, psykiateren og hypno-terapeuten Milton Ericksen, gestaltterapeuten Fritz Perls og antropologen Gregory Bateson.

En af Bandler og Grinders tidlige elever Robert Dilts, som nok må siges at have stået for hovedparten af NLP`s videreudvikling de sidste 10 år, har fortsat studiet af en lang række både nulevende og afdøde geniers forskellige talenter. Ved at studere strukturen i disse personligheders sprog eller ved at analysere kropssproget og tonefaldet via film eller lydoptagelser, når dette var muligt, hat Dilts kunnet afsløre de sindsprocesser og tankebaner, som satte dem i stand til at gøre det, de gjorde. Dilts har udviklet meget virkningsfulde metoder indenfor terapi, pædagogik, indlæring, kreativitet, psykosomatik. ledelse m.m. ved at studere forskellige personligheder som Walt Disney, Mahatama Gandhi, Moshe Feldenkreis, Sigmund Freud. Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein og mange flere.

NLP er derfor ikke et færdigt eller lukket system. Så længe der er gode "forbilleder" indenfor enhver form for menneskelige ressourcer, det være sig mentale, følelsesmæssige og praktiske, vil NLP stadig udvikle sig som metodik.

Skrevet af Ole Vadum Dahl i bogen " At vokse som voksen".

Tilbage til startside