HYPNOSE            

Personlig udvikling eller terapi med hypnose.

Flere og flere mennesker ønsker en tilværelse, hvor de bearbejder deres problemer og kommer videre i livet på en god måde.

Hypnose og hypnoterapi rummer nogle af de mest blide og hurtige metoder til positiv forandring af næsten alle typer problematikker. Derfor er hypnose og hypnoterapi et oplagt bud på moderne og effektive metoder i den moderne psykologi, samtidig med at de psykologiske principper er velgennemprøvede.

Hvad er hypnose?

Hypnose er en afslappet tilstand. Det er samtidig en ændret bevidsthedstilstand, en trancetilstand. Trancetilstande kender du allerede, da du flere gange om dagen er i naturlige trancetilstande - f.eks. om morgenen og om aftenen, når du befinder dig i tilstanden mellem søvn og vågen.

Du kan også opleve at være i en naturlig trancetilstand, når du slapper af, får blid massage eller dagdrømmer.

Forskellen mellem den naturlige trancetilstand og hypnose er, at med hypnosen skabes trancetilstanden med et bestemt formål hvad enten det er terapi, smertelindring, større personlig kompetence m.m.

Hvordan virker hypnose?

I hypnose kan man påvirke underbevidstheden. Underbevidstheden rummer alle vore erindringer og erfaringer, alle vore følelser og personlighedsmønstre. Samtidig er underbevidstheden en kilde til visdom, glæde og mange positive indre ressourcer. Problemer skyldes ofte at underbevidstheden ikke kan finde frem til de nødvendige indre ressourcer.

Hypnose er den metode, hvor man mest direkte kan assistere underbevidstheden til at finde ressourcerne til forandring.

Hypnose og hypnoterapi giver samtidig kontakt til underbevidsthedens ressourcer, så de bliver en naturlig del af vores liv og hverdag. Og det varer ved, netop fordi at forandringen er sket på det ubevidste plan. Man ændrer sine forestillinger om sig selv i positiv retning. Man får bedre kontakt med sine kvaliteter, er i stand til at være mere kreativ og kan dermed skabe sig det liv og den tilværelse, man ønsker.

Hvem kan have glæde af hypnose?

bulletHænger du fast i ubehagelige følelser eller sindstilstande som f.eks.: depression, vrede, sorg, jalousi, sårethed, frygt, nervøsitet, ensomhed, tomhed, generthed?
bulletHar du svært ved at føle dine følelser?
bulletHar du problemer med vaner, såsom at spise for meget, drikke for meget eller rygning?
bulletGør du ting for andre på din egen bekostning - føler du dig dermed overset?
bulletEr det vigtigt for dig at være den der har kontrollen - føler du dig dermed presset/stresset?
bulletHar du en fysisk sygdom, som du tror kan være forbundet med undertrykte følelser eller stress?

 

Er hypnose farligt?

Nej! Vi kender alle til trancetilstande, og det er netop i de tilstande hvor vi stresser af og lader op.

Al hypnose er selvhypnose. Man bestemmer helt selv, om man vil lade sig påvirke. Man kan ikke få en  person til at gøre noget, vedkommende ikke selv vil. I hypnose arbejder man med det ubevidste sind, og det er netop det sind, der passer bedst på os. Det ubevidste sinds fornemste opgave er at sørge for vores overlevelse.

Det mest almindelige er, at en del af bevidstheden er til stede, og at man hører alt eller en del af det, der bliver sagt. Det er også ganske almindeligt, at man glemmer noget af det igen bagefter. Når man har arbejdet med hypnose over flere gange, kommer man som regel dybere og dybere for hver gang.

Tilbage til startside