Individuel terapi        

Individuel terapi.
Din vej til udvikling og større livsglæde.

 

Individuel terapi

Børnesamtaler
Sorg og kriser
Meditation og mindfulness
Personlig udvikling
Metoder

Terapi er en effektiv måde at hjælpe dig selv videre på.

Oplever du, at du ikke trives?
Er der for mange svære udfordringer i dit liv?
Måske oplever du, at glæden og nærværet er blevet mindre eller helt forsvundet i din dagligdag.
Eller måske oplever du at dine opgaver bliver for mange og det er som om intet bliver godt nok, lige meget hvor hårdt du arbejder. Aktiviteterne kommer til at styre dit liv. Livet kan opleves som en lang kamp, hvor savnet efter glæde og lethed kan være stor.
Du kan ændre dig og dine tanker, holdninger og handlinger. Herigennem vil du opleve, at dine omgivelser møder dig på en anden og mere konstruktiv måde.
Vil du have hjælp til at tackle det?

Terapi er til for dig, når livet giver udfordringer

  • Problemer i parforhold eller single liv
  • Skilsmisser, deleordninger, sammenbragte familier
  • Sorg og krise ved sygdom og død
  • Skoletræthed
  • Mobning
  • Angst
  • Stress
  • Depression
  • Manglende selvværd

Terapi er en god mulighed for at forbedre trivslen og relationerne til dine nærmeste.

Børnesamtaler:
Børn kan have stor glæde af at arbejde med deres selvbilleder og deres selvværd enten individuelt eller i gruppe.

Sorg og kriser.
At miste eller blive forladt af et nærstående menneske medfører ofte stor sorg og måske angst og vrede.
Sorg kan opleves tung og svær at bære alene. Det hele virker uoverskueligt, selv de dagligdags gøremål.
Det er muligt gennem sorgarbejde at komme igennem krisen på en værdifuld måde. Hvor du lærer endnu mere om dig selv og de dele af dig som er sårbare. Ved at møde og forstå disse sider kan du få kontakt med nye værdier - som mere nærvær, bevidstheds-udvidelse og frihed.

Meditation og mindfulness foregår bedst i små grupper på 5-6 personer. Her kan du opleve at få større ro, harmoni og klarhed i det mentale. Du vil blive guidet i at være i bevidst nærvær, som medfører mere livfuldhed og glæde.
Meditation hjælper dig til at opleve et større bevidst nærvær og en større bevidsthed om hvem du er. Du vil lære at møde dig selv i din indre dialog med større nysgerrighed og anerkendelse.
Har du lyst til en snak om et kursus eller individuel terapi kan jeg kontaktes via mail eller tlf.
Du kan læse m næste kursus ved at downloade denne pjece om meditation

Personlig udvikling.
Personlig udvikling er en proces som formentlig varer hele livet. Når vi oplever begrænsninger i livsudfoldelse kan det være nødvendig at få hjælp til at komme igennem dem.
Du kan få hjælp til at møde, forstå og opløse gamle mønstrer/strategier, som du intelligent nok opbyggede som barn, da du var under dine forældres kontrol. Som voksen kan du opleve at disse strategier bliver uhensigtsmæssige, nu hvor du har andre muligheder og evner til at gå din egen udviklingssti.
Gennem personlig udvikling kan du opleve at de er mere fri og livet opleves lettere. Du kommer tættere på din egen sande natur.
Personlig udvikling kan støttes og hjælpes såvel i grupper, som i individuel terapi.
Begge steder arbejdes der med at åbne det ubevidste sind gennem kreativitet og meditation.

Metoder:
Det er nødvendigt at have en tryg og tillidsfuld relation til din terapeut, som så kan støtte og hjælpe dig igennem hullet/afgrunden, som det ofte opleves som når livet er sværest.
Jeg anvender forskellige metoder. Selve samtalen og det du er optaget af, er altid omdrejningspunkt og udgangspunktet for samtalen.
Arbejdsgrundlaget for terapi er løsningsorienteret, systemisk og psykoanalytisk terapi.
Samtalen som værktøj, samt tegneterapi og psykoterapeutiske værktøjer anvendes, som hjælp til det arbejde du gør, samt hypnose.
NLP står for: neuro – lingvistisk – psykologi.
NLP består af en række metoder og teknikker der er forenklet ud fra forskellige terapi–retninger. De er meget virksomme, da der arbejdes ud fra alle sanser og evner og ofte i symbolsprog.
NLP er en korttids terapi, hvor du kan forvente at gå fra terapi timen med nye redskaber/handlestrategier.

  Tilbage til startside